Trong công tác quản lý tài chính một trong những nội dung quan trọng đó chính quản lý chi thường xuyên luôn được chú trọng hàng đầu vì công tác chi thường xuyên có liên quan trực tiếp tới yếu tố con người, yếu tố quan trọng nhất quyết định tới sự thành bại của công việc. Chính vì vậy Đảng và nhà nước đang quyết liệt tiến hành cải tiến cơ chế quản lý tài chính để giúp bộ máy nhà nước làm việc có hiệu quả.

Đề tài: “Quản lý chi thường xuyên tại Cục Công nghê tin học, Ngân hàng nhà nước Việt Nam”

Tính cấp thiết của đề tài

Mọi nhà nước muốn tồn tại và phát triển được thì đều cần phải có một nguồn tài chính để duy trì hoạt động. Vấn đề đặt ra ở đây chính là công tác quản lý nguồn tài chính đó làm sao vừa phát triển tốt bộ máy nhà nước vừa phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.Trong công tác quản lý tài chính một trong những nội dung quan trọng đó chính quản lý chi thường xuyên luôn được chú trọng hàng đầu vì công tác chi thường xuyên có liên quan trực tiếp tới yếu tố con người, yếu tố quan trọng nhất quyết định tới sự thành bại của công việc. Chính vì vậy Đảng và nhà nước đang quyết liệt tiến hành cải tiến cơ chế quản lý tài chính để giúp bộ máy nhà nước làm việc có hiệu quả.

Đi theo lộ trình cải cách đó của nhà nước, Cục Công nghệ tin học trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã tích cực cải cách và đổi mới cơ chế quản lý tài chính và đặc biệt đi sâu vào vấn đề quản lý chi thường xuyên. Tuy nhiên trong công tác thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc ảnh hưởng tới mục tiêu của quá trình đổi mới. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cần thiết phải có những đánh giá khách quan và giải pháp phù hợp với thực tế tại đơn vị, để hoàn thiện việc quản lý chi thường xuyên theo hướng tiết kiệm hiệu quả. Nhận thức được vấn đề đó, với những kiến thức về quản lý tài chính công được tiếp thu tại nhà trường và thực trạng kinh tế – xã hội đất nước những năm qua, tôi lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Quản lý chi thường xuyên tại Cục Công nghê tin học, Ngân hàng nhà nước Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng góp một vài ý kiến nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính ở Cục Công nghệ tin học, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Dịch vụ tiêu biểu!

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Mục đích nghiên cứu đề tài

Mục đích làm rõ những lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên tại Cơ quan nhà nước. Chỉ ra những ưu điểm, những bất cập còn tồn tại của công tác thực hiện quản lý chi thường xuyên tại Cục Công nghê tin học, ngân hàng nhà nước Việt Nam; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của cục.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các khoản chi; quy chế chi tiêu nội bộ tại Cục Công nghệ tin học.

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi về không gian: Cục Công nghệ tin học trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Phạm vi về thời gian: Từ năm 2012 đến năm 2014

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận chung về quản lý chi thường xuyên tại các cơ quan nhà nước, các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý thường xuyên của toàn ngành ngân hàng nói chung và tại cục Công nghệ tin học nói riêng. Thu thập tài liệu, số liệu trong 3 năm 2012-2014 của Cục kết hợp đánh giá, đối chiếu, so sánh, phân tích, tổng hợp. Thu thập thông tin qua phỏng vấn, khảo sát thực tế tại đợn vị. Cụ thể tôi đã tiến hành phỏng vấn trưởng phòng Kế toán – tài vụ, phóng vấn phó phòng quản lý hệ thống thông tin và một số công chức khác tại Cục Công nghệ tin học.

Kết cấu luận văn

  • Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý chi thường xuyên tại cơ quan nhà nước;
  • Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên tại Cục Công nghê tin học, Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
  • Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường thực hiện quản lý chi thường xuyên tại Cục Công nghệ tin học, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý chi thường xuyên tại Cục Công nghê tin học, Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Đánh giá

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...